Neem Contact met ons op

Gebruik het formulier hier rechts om contact met ons op te nemen.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

tropicana_render.jpg

BlueCity010

Over BlueCity010

BlueCity010 is een netwerk van zo’n 50 ondernemers die hun business plannen, hun grondstoffen en reststromen op elkaar aansluiten. We leren en experimenteren met ons afval en kijken hoe andere bedrijven hier weer van leven. Ondernemerschap, de “blauwe economie”, onderzoek, onderwijs, de maakindustrie en stadslandbouw komen in ons netwerk samen. Kringlopen worden gesloten, de stad en de economie van de toekomst worden gevormd.

Tropicana

BlueCity010 richt haar pijlen momenteel op vestiging in het Tropicana. Dit voormalig subtropisch zwembad is bij uitstek geschikt om te laten zien, hoe een bestaand pand, dat haar functie verloren heeft, niet afgebroken hoeft te worden, maar hergebruikt kan worden door ondernemers. Dat betekent concreet 12.000 m2 innovatie, demonstratie, duurzaamheid en productie. Tropicana is als icoon van Rotterdam verankerd in de herinnering van velen uit de regio. Zowel als het tropisch zwembad van hun jeugd, maar ook als de belofte van vermaak en vertier die ten val is gekomen en die al jaren de Maasboulevard ontsiert. De afgelopen jaren is al nieuw leven in het gebouw gekomen: de Alohabar, Rotterzwam, en eerder ook Kromkommer, zijn innovatieve duurzame en circulaire ondernemers die nieuwe functies, betekenis en waarde geven aan het gebouw. 

De 010 in BlueCity

Voor de stad Rotterdam betekent het herstel van Tropicana uitstraling van het pand aan de Maasboulevard en een bruisend voorbeeld voor Nederland en de wereld van hergebruik, ondernemerschap, duurzaamheid en economische activiteit. Voor de bewoners betekent het een tastbaar en toegankelijk symbool van de nieuwe economie, waar kennis en kunde worden getoond en uitgewisseld. En er gebeurt al veel. In Rotterdam komen steeds meer concrete voorbeelden en ook economisch haalbare concepten, zoals (naast RotterZwam) ook “Kromkommer” en “Uit Je Eigen Stad”. Maar ook in de visie van de Gemeente en tal van publieke instellingen en bedrijven in Rotterdam heeft de circulaire economie een steeds prominentere plek ingenomen. Denk aan het opgerichte circularity centre, de initiatieven in de Stadshavens, en het perspectief van de Next Economy. BlueCity010 zoekt de samenwerking op met al deze initiatieven.

Waarom Bluecity010

Onze huidige werkwijze van produceren, consumeren en afval weggooien is onhoudbaar. Gelukkig ontstaan er steeds meer kleinschalige initiatieven, die laten zien dat afval een onnodige en menselijke uitvinding is en die laten zien dat we op een duurzame manier kunnen voorzien in al onze behoeften. Dit ondernemerschap moet meer ruimte, begeleiding en financiering krijgen, zodat de haalbare en schaalbare plannen de kans krijgen om uit te groeien tot de omvang die we nodig hebben om een echt positieve bijdrage te leveren. In onze visie is de tijd dan ook rijp voor een volgende fase in de transitie naar een circulaire economie. Een volgende fase waarin krachten gebundeld gaan worden, initiatieven kunnen opschalen en we toe gaan werken naar een circulaire stad.

Gunter Pauli en de “blauwe economie”

In zijn boek beschrijft de bekende wetenschapper Gunter Pauli hoe onlogisch afval eigenlijk is, een menselijk concept. In de natuur bestaat er geen afval en is alles circulair. Bomen, planten, dieren, uitwerpselen, schimmels, verdamping, zuivering, alles circuleert onbeperkt door. Hij beschrijft onder andere 100 concrete business-cases, waaronder die van het kweken van zwammen op koffiedik, hetgeen RotterZwam al succesvol doet in Tropicana.